W poniższej tabeli wyniki rundy rewanżowej ( będą uzupełniane w miarę spływania wyników).

Przeliczenie IMP na VP dla 16 rozdań na stronie: https://www.pzbs.pl/sedziowie/vp/#16

Nr

Runda:

Suma

1-7

8

9

10

11

12

13

14

Suma

M-ce

1

Zamłynie

 70,94

 5,82

 5,61

 14,18

 18,87

 7,71

 14,39

 5,82

143,34

 4

2

Geobejur

 110,13

 12,29

 15,74

 11,76

 10,31

 12,29

 20,00

 18,77

211,29

 1

3

Trafika

 58,04

 2,55

 14,39

 5,40

 5,20

 12,55

 0,00

 10,91

 109,04

 8

4

Ekonaft 2

 47,31

 14,60

 8,52

 8,24

 14,18

 2,97

 5,61

 9.09

 110,52

 7

5

Ekonaft 1

 59,04

 5,40

 13,28

 5,82

 14,80

 16,88

 2,28

 1,23

 118,73

 6

6

FotoSowa

 73,74

17,45

 6,72

 1,67

 9,69

 17,03

 9,69

 14,18

150,17

 2

7

Abatronic

 55,10

 7,71

 11,48

 18,33

 1,13

 7,45

 17,72

 10,61

 129,53

 5

8

Pełna Moc

 85,70

 14,18

 4,26

 14,60

 5,82

 3,12

 10,31

 9,39

 147,38

 3

Nr

Runda

1

2

3

4

5

6

7

Suma

M-ce

1

Zamłynie

1,03

10,00

15,19

11,76

0,93

17,85

14,18

70,94

4

2

Geobejur

13,52

13,28 

20,00

19,61

19,07

7,20

17,45

110,13

1

3

Trafika

3,58

10,00

5,20

8,80

3,27

12,80

14,39

58,04

6

4

Ekonaft 2

2,97

16,58

0,00

9,69

10,31

2,15

5,61

47,31

8

5

Ekonaft 1

17,03

14,18 

 4,81

11,20

2,55

6,72

2,55

59,04

5

6

Foto-Sowa

16,42

5,82 

18,87 

0,39

9,69

16,73

5,82

73,74

3

7

Abatronic

6,48

3,42

1,13 

8,24

16,73

13,28

5,82

55,10

7

8

Pełna Moc

18,97

6,72 

 14,80

10,31

17,45

3,27

14,18

85,70

2

           Przeliczenie IMP na VP dla 16 rozdań na stronie: https://www.pzbs.pl/sedziowie/vp/#16