Zarząd ROZBS prosi czlonków o opłacanie składek członkowskich za 2023r

Składki  zgodnie z decyzją PZBS ( uchwała 98/2022) wynoszą:

Składka normalna (wiek 26-65) 195 zł

Składka senior ( wiek 66-70)     135 zł

Składka nestor ( 71 lat i więcej)  70 zł

Składki wpłacamy na konto ROZBS przelewem ( proszę o podanie ID oraz imienia i nazwiska

osoby której dotyczy składka) lub u prezesa na turnieju.

Przypominamy zawodnikom grającym w III lidze świętokrzyskiej, że brak opłaconej skłdki

skutkuje niedopuszczeniem do meczu ( zawodnicy bez opłaconej składki za 2022r muszą wpłacić składkę za 2023 r

przed pierwszym  zjazdem ligi 10-11 XII 2022).

W dniu 05.12.2022 (poniedziałek) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROZBS.

I termin godz. 17.30, II termin godz. 17.45.

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i komisji skrutacyjnej

2.Głosowanie nad prośbą o przywrócenie członkowstwa w ROZBS przez Aleksandra Kulika

3.Ogłoszenie wyników i zamknięcie zebrania

Zarząd prosi wszystkich członków z opłaconą składką członkowską na 2022r o przybycie.