Piąty jubileuszowy Memoriał Mariana Kucharskiego odbedzie się 26.03 2023r

( niedziela) w Kamienicy Deskurów Rynek 15 o godzinie 10.00 

                    Zapisy na stronie:

http://www.branka.pl/lincoln35/wengorz/rejestr/index.php?tp=352

Limit 60 par, prosimy o wcześniejsze zapisy.

 Tradycyjnie bedzie to turniej par na maxy, ranga OTP**

W tym roku 30 rozdań bez przerwy obiadowej, zakończenie ok. 14.30

Wpisowe 40 zł od osoby,  członkowie PZBS z opłaconą składką 35zł od osoby

członkowie PZBS z prawem do zniżek oraz członkowie ROZBS 30 zł od osoby

Całość wpisowego przeznaczona będzie na nagrody.

Gwarantowana nagroda za I miejsce 1000zł dla pary, pozostałe w zależności od

zebranego wpisowego.

Turniej pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia

Radosława Witkowskiego, który ufundował puchary dla trzech

najlepszych par.

Turniej jest zaliczany do cyklu Grand Prix Mazowsza

Zarząd ROZBS prosi czlonków o opłacanie składek członkowskich za 2023r

Składki  zgodnie z decyzją PZBS ( uchwała 98/2022) wynoszą:

Składka normalna (wiek 26-65) 195 zł

Składka senior ( wiek 66-70)     135 zł

Składka nestor ( 71 lat i więcej)  70 zł

Składki wpłacamy na konto ROZBS przelewem ( proszę o podanie ID oraz imienia i nazwiska

osoby której dotyczy składka) lub u prezesa na turnieju.

Przypominamy zawodnikom grającym w III lidze świętokrzyskiej, że brak opłaconej skłdki

skutkuje niedopuszczeniem do meczu.

 

Po konsultacjach Zarząd ROZBS ustala nowe stawki wpisowego do turniejów

poniedziałkowych. Od 02.01.2023 wynoszą one:

wpisowe normalne 20 zł od zawodnika

wpisowe ulgowe ( nestor, senior) 15 zł

kobiety 15 zł

Osoby bez opłaconej składki PZBS 25 zł