Zapraszamy Wszystkich Brydżystów z Radomia  i okolic na cotygodniowe

turnieje brydża sportowego w poniedziałki o godz. 17.45

Miejsce: MOK AMFITEATR ul. Parkowa 1

Ze względu na niewielką ilość startujących par i wzrastający procent

osób opłacających wpisowe ulgowe oraz konieczność zróżnicowania

wpisowego dla osób opłacających składki i ich nieopłacających

zarząd ROZBS po konsultacjach wprowadza następujące opłaty

za turnieje:   wpisowe normalne 15 zł

                   wpisowe ulgowe ( senior, nestor ) 12 zł

                   wpisowe od osób bez opłaconej składki PZBS 18 zł

                   wpisowe od kobiet 12 zł

                            Zarząd ROZBS

 

 

SKŁADKI ZA 2021 r

Zarząd ROZBS zwraca się do wszystkich członków z prośbą o wpłacanie składek

członkowskich PZBS na konto ROZBS: 74 2030 0045 1110 0000 0017 5410

Składki za 2021r wynoszą: normalna 160 zł

                                      senior ( urodzeni w latach 1951-1955) 110 zł

                                      nestor (urodzeni w r 1950 lub wcześniej) 60 zł

                                     zawodnik nowo wstępujący do związku lub

                                    powracający po min 5 latach przerwy 50zł

Składki wpłacamy indywidualnie na podane powyżej konto

przy czym istotne jest podanie danych za kogo jest składka i nr ID.

W obecnej sytuacji zawieszenia turniejów" na żywo" i przeniesienia ich na platformę BBO

składki są jedynym źródłem przychodów Związku (z każdej składki normalnej pozostaje u nas 55 zł,

z seniorskiej 32 zł, nestorskiej 29 zł, od zawodników nowych 19 zł),

a turnieje internetowe generują koszty 50 zł za każdy, więc apelujemy o wpłaty.

Brak opłaconej składki skutkuje nieotrzymywaniem Świata Brydża

Na dzień 10.02.2021 wpłat dokonały 42 osoby czyli ok. 2/3 członków związku

                                       prezes ROZBS  Włodek Pieniążek