Uchwała PZBS określa składki członkowskie na 2024r

Wynoszą one:

SKŁADKI ZAWODNICZE 2024

Opłata normalna - 230 PLN

Junior młodszy (2005 i później) - 55 PLN

Junior (1999-2004) - 130 PLN

Senior (1954-58) - 160 PLN

Nestor (1953 i wcześniej) - 80 PLN

Członek honorowy - 0 PLN

Pierwszy rok* - 50 PLN

Drugi rok* - 90 PLN

* zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS przynajmniej przez ostatnie 5 lat

Składki wpłacamy na konto ROZBS z dopiskiem kogo dotyczy składka (nr ID)

Jednocześnie przedstawiamy sposób rozliczenia składki z PZBS i MZBS

Od składki odejmujemy koszt wydawania Świata Brydża (w 2023 r było to 45 zł), następnie pozostałą

część dzielimy na pół (połowa idzie do PZBS a z drugiej odejmujemy odpis na MZBS 5 zł od normalnej

składki, 3 zł od seniorskiej i 1 zł od nestorskiej) i wysyłamy do Warszawy, a reszta zostaje w Radomiu.

Jeśli koszt wydawania ŚB się nie zmieni będzie to wyglądało następująco:

norm:230-45=185:2=92,5-5=87,5 zostaje

senior:160-45=115:2=57,5-3=54,5 zostaje

nestor:80-45=35:2=17,5-1=16,5 zostaje w Radomiu

Jeśli koszty wydawania ŚB wzrosną to te proporcje będą nieco inne

               Zarząd ROZBS

Zarząd ROZBS prosi czlonków o opłacanie składek członkowskich za 2023r

Składki  zgodnie z decyzją PZBS ( uchwała 98/2022) wynoszą:

Składka normalna (wiek 26-65) 195 zł

Składka senior ( wiek 66-70)     135 zł

Składka nestor ( 71 lat i więcej)  70 zł

Składki wpłacamy na konto ROZBS przelewem ( proszę o podanie ID oraz imienia i nazwiska

osoby której dotyczy składka) lub u prezesa na turnieju.

Przypominamy zawodnikom grającym w III lidze świętokrzyskiej, że brak opłaconej skłdki

skutkuje niedopuszczeniem do meczu.

 

Po konsultacjach Zarząd ROZBS ustala nowe stawki wpisowego do turniejów

poniedziałkowych. Od 02.01.2023 wynoszą one:

wpisowe normalne 20 zł od zawodnika

wpisowe ulgowe ( nestor, senior) 15 zł

kobiety 15 zł

Osoby bez opłaconej składki PZBS 25 zł