Radomski Okręgowy Związek Brydża Sportowego jest organizatorem cotygodniowych turniejów brydżowych.

W roku 2021 ze względu na ograniczenia pandemiczne turnieje odbywały się na platformie internetowej BBO (styczeń-lipiec)

a po wakacyjnej przerwie wracamy do grania w MOK AMFITEATR w sali na ul. Parkowej 1

Ze względu na mniejszą ilość grających par oraz wzrastającym procentem osób z opłatą ulgową zaszła konieczność

zmiany wysokości wpisowego, aby turnieje nie generowały strat.

Wpisowe do turniejów  od 27.09.2021 wynosi:  opłata normalna 15 zł od zawodnika i opłata

ulgowa 12 zł ( nestor, senior).

WPISOWE ULGOWE OBOWIĄZUJE ZAWODNIKÓW Z OPŁACONĄ SKŁADKĄ PZBS NA 2022 R

ZAWODNICY Z NIEOPŁACONĄ SKŁADKĄ PŁACĄ 18 ZŁ

Kobiety zawsze  12 zł

Wysokość nagród uzależniona jest od ilości startujących par :

8-12 par   nagroda za I miejsce 60 zł

13-16 par nagroda za I miejsce 60 zł i za II miejsce 40 zł

17-20 par nagroda za I miejsce 100 zł, za II miejsce 60 zł i za III miejsce 40 zł

21-24 pary nagroda za I miejsce 120 zł, za II miejsce 80 zł, za III miejsce 60 zł

powyżej 24 par dochodzi nagroda popularna dla pary w której przynajmniej jeden z zawodników ma WK mniejsze

lub równe 4,0, suma WK zawodników jest najmniejsza, a para zajmuje miejsce w górnej połowie wyników turnieju.

Nagroda popularna to 40 zł.

                                        Zarząd ROZBS