Radomski Okręgowy Związek Brydża Sportowego jest organizatorem cotygodniowych turniejów brydżowych.

Wpisowe do turniejów  od 01.01.2024 wynosi:  opłata normalna 20 zł od zawodnika i opłata

ulgowa 15 zł ( nestor, senior).

WPISOWE ULGOWE OBOWIĄZUJE ZAWODNIKÓW Z OPŁACONĄ SKŁADKĄ PZBS NA 2024 R

ZAWODNICY Z NIEOPŁACONĄ SKŁADKĄ PŁACĄ 25 ZŁ

Kobiety zawsze  15 zł

Wysokość nagród uzależniona jest od ilości startujących par :

8-12 par   nagroda za I miejsce 60 zł

13-16 par nagroda za I miejsce 60 zł i za II miejsce 40 zł

17-20 par nagroda za I miejsce 100 zł, za II miejsce 60 zł i za III miejsce 40 zł

21-24 pary nagroda za I miejsce 120 zł, za II miejsce 80 zł, za III miejsce 60 zł

powyżej 24 par dochodzi nagroda popularna dla pary w której przynajmniej jeden z zawodników ma WK mniejsze

lub równe 4,0, suma WK zawodników jest najmniejsza, a para zajmuje miejsce w górnej połowie wyników turnieju.

Nagroda popularna to 40 zł.

W roku 2024 prowadzona bedzie klasyfikacja długofalowa i zostaną przyznane nagrody finansowe dla 6 pierwszych miejsc

odpowiednio: I-miejsce 600zł, II-500zł, III-400zł, IV-300zł, V-200zł, VI-100zł

W roku 2024 prowadzone też będą klasyfikacje kwartalne niezależne od klasyfikacji rocznej (zima, wiosna, lato, jesień)

w których nagradzane będą 3 pierwsze miejsca : I-150zł, II-100zł, III-50zł

                                        Zarząd ROZBS