Zarząd ROZBS prosi czlonków o opłacanie składek członkowskich za 2023r

Składki  zgodnie z decyzją PZBS ( uchwała 98/2022) wynoszą:

Składka normalna (wiek 26-65) 195 zł

Składka senior ( wiek 66-70)     135 zł

Składka nestor ( 71 lat i więcej)  70 zł

Składki wpłacamy na konto ROZBS przelewem ( proszę o podanie ID oraz imienia i nazwiska

osoby której dotyczy składka) lub u prezesa na turnieju.

Przypominamy zawodnikom grającym w III lidze świętokrzyskiej, że brak opłaconej skłdki

skutkuje niedopuszczeniem do meczu.

 

Po konsultacjach Zarząd ROZBS ustala nowe stawki wpisowego do turniejów

poniedziałkowych. Od 02.01.2023 wynoszą one:

wpisowe normalne 20 zł od zawodnika

wpisowe ulgowe ( nestor, senior) 15 zł

kobiety 15 zł

Osoby bez opłaconej składki PZBS 25 zł