W dniu 05.12.2022 (poniedziałek) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ROZBS.

I termin godz. 17.30, II termin godz. 17.45.

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i komisji skrutacyjnej

2.Głosowanie nad prośbą o przywrócenie członkowstwa w ROZBS przez Aleksandra Kulika

3.Ogłoszenie wyników i zamknięcie zebrania

Zarząd prosi wszystkich członków z opłaconą składką członkowską na 2022r o przybycie.