Zapraszamy Wszystkich Brydżystów z Radomia  i okolic na cotygodniowe

turnieje brydża sportowego w poniedziałki o godz. 17.45

Miejsce: MOK AMFITEATR ul. Parkowa 1

Ze względu na niewielką ilość startujących par i wzrastający procent

osób opłacających wpisowe ulgowe oraz konieczność zróżnicowania

wpisowego dla osób opłacających składki i ich nieopłacających

zarząd ROZBS po konsultacjach wprowadza następujące opłaty

za turnieje:   wpisowe normalne 15 zł

                   wpisowe ulgowe ( senior, nestor ) 12 zł

                   wpisowe od osób bez opłaconej składki PZBS 18 zł

                   wpisowe od kobiet 12 zł

                            Zarząd ROZBS